نماد اعتماد الکترونیکی

تعداد مطالب نشريه:5667
تعداد پست وبلاگ ها:5173
تعداد نظرات وبلاگ ها:9667
تعداد نظرات نشريه:5755
بازديد مطالب نشريه:541692
بازديد اشعار وبلاگ ها:5531832
تعداد کاربران:1503
تعداد وب لینک ها:131
حسن کثیر

حسن کثیر

بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی
اهل خوزستان -کارمند -متاهل
عشقم شکار وشعر

نمرودآتش

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در دوشنبه, 18 سبتامبر 2017
در شعرانه

 

من خجول ازدیده ات فریاد فریاد

هردم از هرسو رسد ، فرهاد فرهاد

با نظربازان مرو، درکوچه ها،شیادشیاد

عشق کتمان میکنی، ای وای وبیداد

راه می خانه نرو،صدطعمه صیاد

پرخطر گشته ست منزل واللهُ تنصاد*

مست ودیوانه اگر در عشق  اوفتاد

خام سوزد ،نمرود آتش،  یادباد

 

*صیدخواهی شد

 

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 415 0 نظر
آراء این پست
0 رای

حبس ابد

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 23 می 2017
در شعرانه

جرعه ای سرریز کن از جام خویش

تا بدان دین ودنیا را فراموش کنم

همسفربا قطره های سرخ رنگ

قصدنمرودوآتش آن شیخ خاموش کنم

من اسیر جام وجاه وشوکتِ آن دلربا

با نوای ساز ووقانون ،خشم خاموش کنم

پیر فومود که عمریست در خدمت باده ودف

کوک کن وقت مرا ، تا همه مدهوش کنم

چه مکافات زمانی ، که سزای لبخند گلی

بندغم ،ازاین هوش ، می نوش کنم 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 787 0 نظر
آراء این پست

مادر

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در پنج شنبه, 16 مارس 2017
در شعرانه

می سرایمت ای قصیده های قصد کودکانه
بلند بلند،هجا در هجا
در امتداد صامت های سکوت
 مصوتی باید
تا تاروپود نهفته در ژرفای قصه هایت را
آرام آرام بخوابانم
ولالای مادرانه را
با سر انگشتان هبوط
تا مهد مهر ،به سقوط مژه هایت
عادت دهم
وچه زیباست
تقدیر دوباره ات
باز سقوط
وپرتگاهی  از جنس خواب ورویا
والفاظی رقصان به رنگ شهناز
وافق های دور انتظار
به امیدی،در آغوش پاییز
بهار را چشم به راهند

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 996 0 نظر
آراء این پست

دوباره ی زیستن

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در یکشنبه, 29 ژانویه 2017
در شعرانه

هنوز نیاموخته ای شروع را
بازی کودکانه ایست عشق
ومرور فصل های تکرار
بهارراشاهد نگیر
زودگذرترین عیش هاست
به دوباره های زندگی بیند یش
چگونه های دوباره را
وعمرزیبای غروب
تجدیدخواهد کرد
خستگی مادرانه را
سرکش میشوی،چوطغیان لحظه های انتظار
بی آینه وشمعدان فکر نمیکنی
هیچ دوباره ی زیستن را
بدون آنکه دانسته باشی

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 830 0 نظر
آراء این پست

دوباره ی زیستن

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در شنبه, 28 ژانویه 2017
در شعرانه

هنوز نیاموخته ای شروع را

بازی کودکانه ایست عشق

ومرور فصل های تکرار
بهارراشاهد نگیر
زودگذرترین عیش هاست
به دوباره های زندگی بیند یش
چگونه های دوباره را
وعمرزیبای غروب
تجدیدخواهد کرد
خستگی مادرانه را
سرکش میشوی چوطغیان لحظه های انتظار
بی آینه وشمعدان فکر نمیکنی
هیچ دوباره ی زیستن را
بدون آنکه دانسته باشی

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 523 0 نظر
آراء این پست

سروش

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در پنج شنبه, 18 آگوست 2016
در سپید - نیمایی

توغزل بخوان ومن گوش میکنم

هزارگفتی غصه ومن فراموش میکنم

زدی شعله به دامان من ولیلی صبح

گفتی بسوززداغ عشق من خاموش میکنم

عمری گذشت زبی حاصلی دردوفراق

گفتی بمان که این شعر زنوسروش میکنم

من مانده ام ویک باغ شکوفه وحسرتِ گل

خواهی بیا که این تحفه ی عمر به پای تو فروش میکنم

ساقی سکوتِ سایه به پیاله میکشد هردم

لیک هرلحظه اش این دل چوخمرخروش میکند

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1289 0 نظر
آراء این پست

کولابه ی عشق

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در یکشنبه, 08 می 2016
در سپید - نیمایی

من گنه کردم ودرپای خزان خواهم بست

کفاره ی آن توبه که هرگز نشکست

مستوجب عشق اند که فریادبرآن باد

آن داعی چشم ولب وآن دیده ی مست

شاید که شبی سجده زنم برلب آب

که گِل آلود نشاید بشود شُرب به دست

صد بوته زگُل دراین کوی عجایب

درخاک نمودیم ولی حیف نرست

آن داعی عشقم، نتواند به سیه بیرق خویش

دل از این سیل، به کولابه سپردن به توست

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1538 0 نظر
آراء این پست

چموش

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در یکشنبه, 15 نوامبر 2015
در سپید - نیمایی

شبیه معجزه ای،اما

بوسه های غروب، سرخی لبان توست

دوباره لبخند بزن

لبخند دوباره ات برای همه

اما  نصیب قلبت،مالِ من

نگاه کن، چو ستاره ای

خورشید قد قامتِ توست

ای شعبده ی روزگار من

دوباره پیر بخوان ، جوان شده ام

حکایت عشقِ توست

درنگ کن ،که روزگار عجول

گرفت تورا

ولحظه ها فرتوت خجول

دوباره استخاره به تسبیح شیخ می بافند

نگاه کن دوباره ی خموش من

چورمیدگان کرخه

به زیبای آهوان زرد

که گله مانده ی چشم خرامان

بیش نیست

چموش فرد

بیا به چشم سرمه کشیده ی

کودکان مهد قسم

نجابت سرزمین من اندوه خشکیده ،به بازار نیست

سخاوت فنجان قهوه ات

هنوز فال هرصبح وشامگاه ماست ،بیا

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1200 0 نظر
آراء این پست
0 رای

چموش

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در یکشنبه, 15 نوامبر 2015
در سپید - نیمایی

شبیه معجزه ای،اما

بوسه های غروب، سرخی لبان توست

دوباره لبخند بزن

لبخند دوباره ات برای همه

اما  نصیب قلبت،مالِ من

نگاه کن، چو ستاره ای

خورشید قد قامتِ توست

ای شعبده ی روزگار من

دوباره پیر بخوان ، جوان شده ام

حکایت عشقِ توست

درنگ کن ،که روزگار عجول

گرفت تورا

ولحظه ها فرتوت خجول

دوباره استخاره به تسبیح شیخ می بافند

نگاه کن دوباره ی خموش من

چورمیدگان کرخه

به زیبای آهوان زرد

که گله مانده ی چشم خرامان

بیش نیست

چموش فرد

بیا به چشم سرمه کشیده ی

کودکان مهد قسم

نجابت سرزمین من اندوه خشکیده ،به بازار نیست

سخاوت فنجان قهوه ات

هنوز فال هرصبح وشامگاه ماست ،بیا

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 997 0 نظر
آراء این پست
0 رای

مهرِ خُدای

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 28 جولای 2015
در سپید - نیمایی

کاش میشد لحظه ها را

با سیه رنگ دو  چشمت

باز کرد

یا به رنگ اتفاق

عود آتش داد وعودی ساز کرد

یا همدم هر رهگذردرجویبار

قطره ای

آسایش ومهر خدای

گنبدزرد رضا(ع)راناز کرد

پای کوبان مست سر

در کوی غربت ،خانه ی شاه غریب

بی ادعا،پروازکرد

یا که خوش گوییم،حال ساقی کوثردمی

هر دم اش،درصحن فرزند شهید

همنوا با راز کرد

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1183 1 نظر
آراء این پست

انگور

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 10 جولای 2015
در سپید - نیمایی

به رنگ شهاب ها که می پرند ازشوق واشتیاق

به سرگردانیِ روح درآفاق

به بازی کودکانه ی مرجان ومشتاق

نظر فروش محله هم

گران حساب کرد

نگاه یتیم نواز را

دوباره صدا می کنم خدای نیاز را

ببین چگونه خوشه های انگور

پاک وصمیمی درهم کشیده اند

یک دگررا

آسوده وآرام،تن به بازی روزگارسپرده اند

ساکت وخاموش

وچشم مردمان به دومی نگرند

حلال وحرام   

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1231 1 نظر
آراء این پست

دروازه ی عشق

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در پنج شنبه, 09 جولای 2015
در سپید - نیمایی

از عشق  چوآمده ای

لبخندبه میان آور- هدیه ام -

تا تبسم دیدگانت روشن کندمسیر را

در فروکش دود وغبار

سایه کرده ای؟

جغدوار

بربازچوبازِشکاری،فرصت غنیمت است

دوباره اختیار کن مسیررا

باجیرجیرکهن کفش عقیده ات نرو

بایست،دوباره امتحان کن

که درازراهیست ،خطر کمین برده انگشت به کمان

دوباره ات را مرور کن

چوچاقوبرگردن اسماعیل خواهی داشت

ذبح آسمانی رهین پرخطرهاست

ازنواشهدی بخوان

که دروازه ی عشق به وسعت دریاست

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1163 0 نظر
آراء این پست

دروازه ی عشق

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در پنج شنبه, 09 جولای 2015
در سپید - نیمایی

از عشق  چوآمده ای

لبخندبه میان آور- هدیه ام -

تا تبسم دیدگانت روشن کندمسیر را

در فروکش دود وغبار

سایه کرده ای؟

جغدوار

بربازچوبازِشکاری،فرصت غنیمت است

دوباره اختیار کن مسیررا

باجیرجیرکهن کفش عقیده ات نرو

بایست،دوباره امتحان کن

که درازراهیست ،خطر کمین برده انگشت به کمان

دوباره ات را مرور کن

چوچاقوبرگردن اسماعیل خواهی داشت

ذبح آسمانی رهین پرخطرهاست

ازنواشهدی بخوان

که دروازه ی عشق به وسعت دریاست

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1081 0 نظر
آراء این پست
0 رای

سرباز

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 26 جون 2015
در شعرانه

سحر نزدیک

دل تردید

ترس وخوف دارد

به غزه،به جولان

به سوریه،به لبنان

درون گوشه ی چشمت

یمن سرباز دارد

به هرلحظه که فرمان می رسد

لبیک

بگو ای رهبرم، فرمانده ی عشق

شهیدزنده در ایران دارد

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1203 1 نظر
آراء این پست
0 رای

قیامت

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در چهارشنبه, 24 جون 2015
در سپید - نیمایی

نگاه، پناه ترسوی عتب ناک
سخن سرای سرزمین مردان بیمناک

وتو جسور

ازهمت کوروش وایزدان

بر رخش دیرگاهی اضداد

نثار فخر تابناک

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1149 0 نظر
آراء این پست

قیامت

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در چهارشنبه, 04 مارس 2015
در سپید - نیمایی

 

شبی آسوده ازلطف دوچشمت

خمار آلوده چون اسفند ودودن

گهی برآتش عشقت زنم پی

گهی ازغمزه ات مُرده جَهودن

بیا صالح ترین عبد خداوند

زگیتی نیک سیرتها ربودن

به جولان دشمن دین خداوند

زقران نام جدت را زدودن

خداونداقیامت محشری دیگر بپا کن

که خلق از ظلم در غفلت غُنودن

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1375 0 نظر
آراء این پست

خمری می

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در یکشنبه, 16 نوامبر 2014
در شعرانه

فروغ ایزدی درخمره ی میزند شور

روان شوسوی محبوبان ،دل نور                                                                   زسقراط وزافلاطون ومنطق

ادب ازعشق  آموزان ،لب کور

ندا آمد که برخیزید ،باید سوی دل باید

همه فرزانه وقنبر،همه شوروهمه حور

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1494 0 نظر
آراء این پست
0 رای

بی کفیل

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 07 نوامبر 2014
در سپید - نیمایی

سجده ی سجاده ام بی محتوا

چون نگویم یا علی ،وارث شده سجاد تودر کربلا

پای در زنجیرومنبر پرصدا

چونکه می راند سخن درشامِ بلا

لحظه ای در ماتمُ وغربت به بند

زینت عباسِ کفیل وحرمتِ سیدالنسا

آن کف تنها ودست مَشک دار

ای عجب از چشم های انتظار

کاسه ای ازخون ،گلوی نیزه دار

می کشد هرسونگاه،طفل یار

پیکری بی جان وبی سر بی عزا

پیربانوی غریب وپای در بند بلا

آن کفیلش بی کفیل نینوا

مَشک داروساقی وبی دست وپا

آن شهید تنشه لب در پای آب

نور گردان دومجمرآفتاب

السلام ای اهل جنت یاحسین

ای ندیم وادی رحمت حسین

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1476 0 نظر
آراء این پست
0 رای

نگاه خندانی

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 31 اکتبر 2014
در شعرانه

نگاه به لحظه های خندانی

میبرد هوش زهرچه میدانی

سراغ ازمنِ بینوا نکن به کجا

رفته ام از پی عشق های آن چنانی

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1461 0 نظر
آراء این پست
0 رای

سجده دیدار

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در پنج شنبه, 16 اکتبر 2014
در شعرانه

لحظه ای شرمند ه ی رویت شدن، بسیار بود
وای از دستت خدا،عشقم چرا غمبار بود
آمدن ،سودی نمی کردی،بازدوباره آمدن
دم به آتش دادن وهیزم به خرمن باربود
یارب امشب بگذرد غوغای سرد این مکان
طاقتم ازسر برون، فرصت فقط یکبار بود
دوربادا هرچه غیراز او درون قالبم
های وهوی عشق باجنون هم جار بود
میدویدم سوی تو،محراب ومحفل انُس را
ذکریا رب ،یا رب ام، این سجده ی دیداربود

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1463 0 نظر
آراء این پست
0 رای

مرجان

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 03 اکتبر 2014
در شعرانه

یارب ز عطای خویش مرجان دادی

چون عیسی مریم دل ما جان دادی

این غلغله از کوی رفیقان مشتاق

هل من نصر ز کوی فتان دادی

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1475 0 نظر
آراء این پست
0 رای

فتان

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 12 سبتامبر 2014
در غزل
فتان دلربا را چشم از لبم فرو شوی


 طالب نظر ندارد خمار بینوا را


ایمان به دل ندارد چشم خمار و مستت


  هد هد مگر نفرمود فرمانده ی صبا را


طومار عشق بنویس تا از برش نمایم


خطی بزر نمودم این نسخه ی دوا را


همال چشم مستش یک  لحظه ای بفرما


 تا دل بکشته آییم آن وادی فنا را


حلاج روح هر دم در شاطی فراتم 


برخیز و عزلت گیر نعوذ بلریا را


سیاح جرگه اش باش تا در سرای غربت


شاید نظر بیابی آن یار بی جفا را


نی حاجتی ندارد بر آن نفیر هر دم


 سوز دلی برآید هر لحظه  آن نوا را
برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1590 0 نظر
آراء این پست

دکترین بفداد

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در شنبه, 06 سبتامبر 2014
در سپید - نیمایی

مرابه کنایه ونیش ازخیش می دانی

ورسول صبح را

با کدامین پیغام رهسپار کرده ای

امام کدامین طایفه را

به بغدادرسول کرده ای

با کدامین وحی،با کدامین معجزه

درشام هنوز بوی خاک را

در زوزه های تفنگ دیده ای

تو دکترین کدامین دسیسه ای

هنوز خون نفاق را

درپیاله های تاریخ شستشو نداده ای

باکدامین فتنه

با کدامین دشنه

با کدامین دجال

با کدامین رجال

دکترین بغداد جواب نمیدهد

برخیز،

در کنارخاک قهرمانان قوم من

 زانوی اعتراف گیر

که بیراه راهت

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1489 0 نظر
آراء این پست
0 رای

داعش

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 29 جولای 2014
در سپید - نیمایی

کسی درشهرباقی نیست

بدور افتاده ،آرامش

به گوش رهگذر دارد

نوای هل آتی  داعش

کسی غیرت به رگ دارد؟

ترک خورده ترازیک سطح

باورهای نازک نوزاد یک سوری

هجوم لرزه های وحشت رانش

مگرکوری

وتو

تکفیررا

با تزریق سیاه نفت میخوانی

وآه سوز ناک ولی عهدان،حمایت؟؟

بیا شام دگر ،غربت دوباره میدارد

عرا ق وشام

بیا تکریت بوی تکفیر می راند

ودرموصل،هوا ابری است

بیا غزه به خون رفته در آسایش

بیا غزه به خون رفته در آسایش

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1538 0 نظر
آراء این پست

مه نوش

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در شنبه, 05 جولای 2014
در شعرانه

لبت را خال میبوسد ،به روزش شش محرومم

چه ها گفتی که بر آرم ،دل از این حال مظلومم

غم چشمان رنگین ات ،هویدا بود درگوشم

زآن لب هردمی شاید ،هزاران پیک مینوشم

دمی با هرکسی گفتن، به از فریاد مهنوشم

بیا از دامن عفت ، چومی در خمره میجوشم

به قصد جان کنم تکلیف ،عُرف وشرع

ولی افسوس،رخت حُجب بر چشمان میپوشم

اسیر هیچ قیدی نیست،دل وامانده درآفاق

بجزمهرت خدا داند ،که با این خلق خاموشم

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1501 0 نظر
آراء این پست
0 رای

باج باید داد

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در شنبه, 28 جون 2014
در شعرانه

به چشمان سحر،باج باید داد

برای لحظه ای لبخند

که بر چشم گُلی کارد

وبایددر آتش اندازد

خُمارین لب

که با انگورناصافی

دویده بوته اش بربام

باج باید داد

هزاران خنده ی معکوس

 در رخسار سرخ جام

باج باید داد

سراسر خنده ی این صفرویک ها را

که در دانوب ذهن تو

توان را میتوان دیدن

وشایدهم

اثر انگشت چشمانت

پسورد جادوهاست

باج باید داد

خُروشی نرم در راهست

خیال تازه ای باید چید

ازتاکستان همسایه

که باجش ارزشی دارد ،پاکستان همسایه

به هندوها وچین ها وشاید دور تر شاید

باج باید داد

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1546 0 نظر
آراء این پست
0 رای

دوستت دارم

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 24 جون 2014
در شعرانه

تورا

به رسم شعردر دفتر

خطوطی،واژه واژه،خواهم گفت

فارغ از هر وزنی

خارج ازهرمصراع وهردردی

وتو

بسیار می دانی،

که دان در بسیار این وادی

خطردارد

ولی افسوس میدانی

که عیب قافیه بسیاراست

وشعرم طاقت بسیارلبهایت،نخواهدداشت

بیا،خارج زاوزان وقوافی

بیا،بی فاعلتن کشته مارا

بیامصراع شعرم ،چشم زیبایت

بیا بی ادعا چون برگ برگِ مشقِ صحافی

بیا ای تار وپود  عشقنا دافی

بیا درحاشیه باید باخت

دوستت دارم را

بیا بیا بیا

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1580 0 نظر
آراء این پست

در به در

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در شنبه, 14 جون 2014
در شعرانه

ای کاروان تامُل ،عزم سفرنداریم
صدسال ،رفت ازین عمر،بیم خطر نداریم
ای مهربان دل ها،ای باغ بان گل ها
شوق دوباره کُشته است،حال ظفرنداریم
بسیارگفته ای تو،بانجمه های بسیار
حیف ازلبِ نگارت،ای دل نظرنداریم
برخیز صولتی گیر، تا ازنظر نگیری
عشق است چاره ی کار،راه دگرنداریم
گرهمت ات بلنداست، بر لاقبا ثریا
این مشق شب کجا بود،مادربه درنداریم

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1484 0 نظر
آراء این پست

ماه تابان

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در دوشنبه, 09 جون 2014
در شعرانه

چه زیبا رُخ نموده ماه تابان

که مولودش شده در ماه شعبان

به فیض قرب قوسین داده نورش

جهان را همت عدلش گلستان

نسیم رحمتِ رحمان نگاهش

چوابر خسته از خُشکی وباران

به آن موعودِ منجی ،دیده دیدار

که دارد بوی مُرسل، یاد یاران

بیا دیدار رویت ،آرزو کُشت

ولایت،قامت رُخ دوز سبحان

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1559 1 نظر
آراء این پست
0 رای

بلوغ بلورین

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 03 جون 2014
در سپید - نیمایی

به رنگ نی های آفتاب خوردی بور
به بلوغ سایه های شرجی دیده ی هور
به داغ زمین در خشکسال تموز
به لب های خُشک کارونِ آفتاب سوز
به کرخه به شهر تمدن ،شهرشوش
به خرمای شیرین شادگانِ خموش
به نفت سیاهِ  زمین های شهرما
به تخت جمشید،وچهارشیرما
به کورش به آتش به فارس
که جای جای ایران شهر ماس
به رود رود خطه ی خوز ما
به خشکیُ و دریا،به شب وروزما
به سلمان فارسی،به دعبل به شاه چراغ
به مشهد،به سمنان، به تهران ومراغ 
به معبد که نامش جهانیست زیگورات
به دجله ،که جاریست به رگهای فرات
به بارگاه امام اول قسم
به موسی وعیسی، به تورات وانجیل
به قران ناطق علی عادل قسم
به موسی کاظم ، به بارگاه رضا
به آن گنبدِ سبز شهر شما
به آن ضامنِ آهوی بی نوا
به شهر مدینه به قبر بقیع
به آن تربتِ پاک هزاران  رفیع
به سادات امجد ، قریشِ عرب
به دانای ناخوانده ،سواد آموز غیب، عجب

به مسعودِاحمدبه مصطفی محمد در دلهای ما
زنده باشد خاک ایران به خون رگهای ما

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1470 0 نظر
آراء این پست

صدای پای یار

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 02 می 2014
در شعرانه

صدای نوح می آید

صدای پای روح میآید

شبیه مریم قدیس میآید

صدای سجده کن ،ابلیس میآید

صدای چون شبان وحضرت موسی

صدای هی هیه گله ازدور میآید

صدای پای یار،لب مخمور میآید

دعا کن،منجی تورات وانجیل

بدورازطایف وصددسته و ایل

نداکن با دل خسته

که آندم ازغمش رسته

خوشا آن یارِ درمعراج

که میروید زاوصد ساج

بیا دستم به دامانت

که سخت آن جمعهِ نزدیک است

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1656 0 نظر
آراء این پست

هلهله

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 28 فوریه 2014
در شعرانه
چون دوباره نگاه می کنی
رد تورا می خوانم،مانده در شوره زارِدل تنهایی
وتو می آیی
خسته وزخم بدست
تا که درهلهله ها،چمدان غم خود بگشایی
وچه زود گذشت
برج در عقربِ شب
ودلت رنگین شد- آسمانی - که دوباره بیایی
وغبار آلوده ترین روز خدا
گرگ ومیش است،چشم نگاه
لحظه صبر،تحمل باید
نگران باش،چوفردا دیر است،دردها بزدایی
کوک کن ساعت خویش 
عمر من! 
خوشه ی انگور نچینی به لبان
سحری کن ،شب معراج چمن
تا درودی بفرستیم اهورایی
برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1515 2 نظر
آراء این پست
0 رای

نیمه جان

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 18 فوریه 2014
در شعرانه

اگر دستم رسد بر آسمانت

بچینم لاله ای ازابروانت

به هرسومیدوی ای کودک دل

بگیرم نیش دندان از لبانت

نه برتابم بتابد عمر کوتاه

نه سایه گیر گردد سایبانت

به عقدت میکشم هردو،دل وجان

تمام زندگی ،مرهون نامت

سبب سازی که در حل مسائل

نصیب عمرکردی نیمِ جانت

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1451 0 نظر
آراء این پست
0 رای

رنگِ بویت

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در چهارشنبه, 12 فوریه 2014
در شعرانه

بیا  دیدار رویت ،آرزویم

به هر دم،دین ودنیا آبرویم

توبردی از کف دستم ،دل ودین

نه چنگی میزنی بر خطه ی کین

نه زلفی میدهی برشانه ی باد

نه عکسی از رُخت برخانه ی یاد

تو فریاد حریص از جمع اموال

تومحورهای عشقی ،چرخ ابدال

نگاهت ،غمزه بردلها نشانده

صدایت رعشه برعرشم نشانده

توبوی آخرین سوت قطاری

توناقوس هزاران لاله زاری

من وتو عاشق ومعشوق،لیلی

توهمچون روزِروشن،من چولیلی

بیا با مدعی ،دعوا بپا کن

میان عاشقان،عشقی، سوا کن

تومخموری ومن ، سیه چشمان ِمویت

تومجنونی ومن ،هر دم ،بسویت

مرا دیوانگان ،مجنون نامند

تورااین عاشقان ،محزون، نامند

مرا هر لحظه ،چون ارزن برد باد

چوتیشه میزنم بر کوه فرهاد

مرا مآمن نباشد، غیر کویت

در آن آرامشم ،با رنگ بویت

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1355 2 نظر
آراء این پست

یادبادا

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 24 ژانویه 2014
در شعرانه

لحظه ای  درعشق تو ،جایز نمیدانم درنگ

گرچه صدمُرشد ،به فتــوا منع قانون میکند

یادبادا،عشق های بی ریا،خنده های  بی دَغش

هرکه را آمدبه این وادی بگو،یاد مجنون می کند

عذر میخواهم زفرصت،زانکه رویش به سحاب

تا ندانی قدرلذت،محفل یاران چو دل،خون میکند

چون نهی،پای مروت در ره، بی بدیلی چون بهار

در حباب عمر،بادهم ، نقش شبیخون میکند

بر مزار قیصرم،با عشوه گرعاطی گذشت

جسم وجان، ازخاک ، یکدم غمزه بیرون میکند

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1445 0 نظر
آراء این پست

همآغوش

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 17 ژانویه 2014
در شعرانه

گرشبی دل آردت ،یک دم در آغوش

میکشم صد پرده  از حجب وحیا، بر آن بنا گوش

می روم تا پای جان، بر شرع بی همتای تو

تا بدانی یکدمی، یادت نمی گردد فراموش

باتو منطق ختم، عشق ودل همسو شود

ای که در آیین تو،جام خماری میدهد نوش

باز میگردم زآنسان، که تورا دریابم ای دوست

تا نباشد لحظه هایت ،کین دل که میبرد هوش

باز میگردی ومن، مخمور آن سیه چشمان تو

هرچه می خواهی بگو ،لاجرم دل میکند گوش

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1476 0 نظر
آراء این پست

فانوس

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در شنبه, 14 دسامبر 2013
در سپید - نیمایی

میان آب و نور و گردش فانوس در دریا

شیب تندموج را مانی ،بدوراز خشکی صحرا

دلم ازهمت فانوس و دریا در عجب شد

بیا سکان کشتی گیر،چو موج وغمزه ی فردا

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1423 0 نظر
آراء این پست
0 رای

چشمان شب

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 13 دسامبر 2013
در دوبیتی

به چشمان سیاه شب،دلم هر لحظه میداند

که دارد یک نشان از تو،ولیکن اونمی خواند

به هر سو می کشد این طفل بازیگوش

چوکشتیبان به دریایی،که در طوفان به گل ماند

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1371 0 نظر
آراء این پست

هاج وواج

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در چهارشنبه, 06 نوامبر 2013
در سپید - نیمایی

عاقبت درکوزه ی خمار می جوشدغرور

وازصدای جام ها دربزم چشمانت سرور

ای که هرسو می روی، خمار ومست

شاد کن  جمع عزیزان ،صله فرماونذور

طالع چشم ات همه،سِلک وسلوک

واز نگاه جاسدان،بِسمل به اسفندوبخور

فاتح شهری، وکشوربه وسعای جنوب

ای تَراس قلب مادر،طعمه ی صد تاروتور

هاج وواج  ازبی توبودن ،شعرمن

آسیا سنگیست عشقت،فی قلبی یدور

........................................................................................

*آسیا: آسیاب سنگی که با حرکت دورانی حیوان خُرد نمودن دانه ها آسان می شود

 

*فی قلبی یدور:در قلب من یادت درحال تکرار است

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1387 0 نظر
آراء این پست
0 رای

نقدونسیه

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در پنج شنبه, 19 سبتامبر 2013
در سپید - نیمایی

به دورانی که نقداز نسیه می ترسد

به آن دوران که کیف از آخر هر ماه

زیب خود بسته

به دورانی که قسط ووام وپول پیش

به هر نانی که صدها تومن می ارزد

به آن دوران که از بام هرخانه

قرض ازنردبان صبر میبارد

به آن دورانِ شب کوری،اجاق خانه ها خاموش

ودیواراز ترس صدها موش

ومهمانش به هر دم مینوازدگوش

به آن دوران که طی شدسفره ها بی گوش

ومهمانی که آورده خبر از بی گرانیها

وبابایم که شبها تا سحر بیکار،پای منقلُ وبافور

خدا را هردمی خواند که جنس اش را کند اوجور

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1360 1 نظر
آراء این پست

سپیدار

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 17 سبتامبر 2013
در دوبیتی

بیاکه دوباره معجزه کرده ای ،ای شکوه پایـــــــدار

قسم به  ماه جمــالت، ای قـــــد قامت سپیــــدار

تـراکه چنین ترســـیم فــرمود،بـه رکـــوع وســـجود

قســـم به وعده ات،به خــــدا می سپارمت تا دیدار 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1310 2 نظر
آراء این پست

لافتی

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در شنبه, 14 سبتامبر 2013
در سپید - نیمایی

درون چشمه ی آبت،نگاهی آشنا دیدم

که گاهی در میان دستی،به رقص ودف ، غنا دیدم

به قدوسی و سبوحی،به نازِ چشم حورالعیـن

که عرشِ اولش خاکی،نه هابیلی وقابیلی،صفااندرصفا دیدم

به فردوس وجحیم آنجا،همه مست ازوجود ما

به زلف یار،چون هر دم،فراوان حلقه درفنا دیدم

مرا آن تارک دنیا،عجب آمد پریشانی

کنار یک نظرتنها،هزاران چشمه درجلا دیدم

قبول یک عمل آنجا،نه برقانونِ فتوا بود

که میزان عمل آنجا،نُموداز ازلافتی دیدم

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1361 1 نظر
آراء این پست

عنوان پست:

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 13 سبتامبر 2013
در سپید - نیمایی

درون چشمه ی آبت،نگاهی آشنا دیدم

که گاهی در میان دستی،به رقص ودف ، غنا دیدم

به قدوسی و سبوحی،به نازِ چشم حورالعیـن

که عرشِ اولش خاکی،نه هابیلی وقابیلی،صفااندرصفا دیدم

به فردوس وجحیم آنجا،همه مست ازوجود ما

به زلف یار،چون هر دم،فراوان حلقه درفنا دیدم

مرا آن تارک دنیا،عجب آمد پریشانی

کنار یک نظرتنها،هزاران چشمه درجلا دیدم

قبول یک عمل آنجا،نه برقانونِ فتوا بود

که میزان عمل آنجا،نُموداز ازلافتی دیدم

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1316 0 نظر
آراء این پست
0 رای

لیلی

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در پنج شنبه, 12 سبتامبر 2013
در سپید - نیمایی

چو لیلی هم چنان گفتی ،لبی دارم

      که بیرون میبردعصمت ،زپرده عشق شیدا را

       توبامن لحظه ای باشی، بگیرم از فلک دستی

       که خارج باشداز مجموع ،نهان رازی وپیدا را

       غم مستی گریبان گیر شد یارب ،بفرمودی

      که از عزلت  بپرهیزید،جنون زاید هویدارا

       من ومستی ،تواز غم های من رستی

      به سالوسی رهم دادند ،هزاران شب یلدارا

     نظراز بادعطرآگین، توعیسی شو، دمی برخیز

      که حق یابی ،بهشتی را،که می گویندخلدا را

     نظر با عشقبازان دار، که محنت می برد اشکی

    برون از دیده ی مرجان، ببلدان صور و صیدا را

 

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1390 0 نظر
آراء این پست
0 رای

آشوب

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در شنبه, 07 سبتامبر 2013
در سپید - نیمایی

با نگاه مستت ،دوباره بدل آشوب میکنی

رقص کنان به مجلس وعظ، پایکوب میکنی

من خراب کجا وهمت  شیخ نشین تو کجا

شنیده ام که  به فتوای چشم،دل همه خراب میکنی

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1260 0 نظر
آراء این پست
0 رای

غوغای مرجان

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در پنج شنبه, 05 سبتامبر 2013
در سپید - نیمایی

چه غوغا می کند در خاطر باد

به آن طوفان که چشمان تو باشد

به آن قدیسه ی محبوس در آب

به نجوای فرشته در دل ناب

 به حس پرواز کبوتر

به فریادِ خروش یک فروتر

به آن سیه گیسو که درماه آرمیده

به چشمانی که با لیلی پریده

به آن قامت که درعشقت خمیده

به یک فریاد در کوه از هواصیل

به یک ضرب از  صدای  صد ابابیل

بیا دامن کشان از بهر مرجان

که بینی در صفا غوغای چشمان

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1347 0 نظر
آراء این پست
0 رای

هدیه به باد

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در یکشنبه, 01 سبتامبر 2013
در سپید - نیمایی

زنی را میشناسم،

بوسه هایش راهر ماه

،می دهد هدیه به باد

وغروب هرروز خدا

،می رود برتپه خاک،تاکه نوشد می پاک

میروداز بهرشعور

،پای یک کوه بلند،تاکه تقریر کن عمرسمند

آب می نوشدونوش،

زهر میپاشد وزهر،هردودرمان هردودرد

چشم می سابد وبَر

خواب می ماندوخواب،چشمهایش همه دَر

غرق درحادثه ها

یک دمی خسته زراه،میدود سوی خدا

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1198 1 نظر
آراء این پست
0 رای

خدا نگه دار

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 30 آگوست 2013
در سپید - نیمایی
چشمهایم پُراست، ازنگاه ماندن
وغروب هایی که مرا می خوانند ،واژه،به واژه
میان ماندن ورفتن 
هیچ فرقی نیست
خدا نگه دار
برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1178 0 نظر
آراء این پست

نعرگاه یاد

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 23 آگوست 2013
در سپید - نیمایی

نعره گاه فریاد

بسان یک شب تاریک،که مادر می دواند یاد

درون نخلستان باد،

رطب آویزمُشتی نعره وفریاد

به شالیزاروآب گرم

درون کاسه ی احساس

که می رویاند زهریک

صدحبه ی مجنون وصد فرهاد

ودرکارون چشمانش،هزاران حسرت ترک خورده

دراین وادی ،که تمثال شهادت بر کفن بسته

نگاهی خُشک وسوزنده،وصدها خاطره ازهوروماهی ومرداب

که اینک درکنار دزوشاوور وکرخه

به خواب ترک خورده گرفتارند

خوشا حالت،که در راهند،قطره های آب

ساک وشال واثاث بسته

واینک همسفر با باد

 رهسپارند در دراتوبان های تبریز ونی ریز

وشاید در مسیر شهر قم ،زیارت نامه میخوانند

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1195 2 نظر
آراء این پست

خبر خبر

ارسال شده توسط حسن کثیر
حسن کثیر
بادل سراغ من بیا پشیمان نمیشوی اهل خوزستان -کارمند -متاهل عشقم شکار وشعر
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در چهارشنبه, 21 آگوست 2013
در سپید - نیمایی

خبر خبر،

 که مرغ دل پریده است

به باغ آرزو مگر

خبر خبر،

که شب رسیده این ظفر

به خلوت نگاه گل،دمیده عاقلی غزل

خبر خبر،

که ماه ومهرت این بدل

به سایبان روح تو،رسیده آخراین سفر

خبر ،خبر

ندا نمی دهد،کسی،به باغ آب ونورتو

به خلوت سکوت تو،به ازدحام یک نظر

خبر ،خبر

که میرسد زراه دور،زآن غبار پرخطر

رسولی از خدای گل،زشهدزنبور عسل

خبر،خبر

که می د مد زشعله ای ،جرقه های پرشُرر

خبر خبر ،خبر خبر...

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1213 1 نظر
آراء این پست
«تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»
طراحي و پياده سازي سايت: شماره تماس جهت طراحي سايت