نماد اعتماد الکترونیکی

تعداد مطالب نشريه:5670
تعداد پست وبلاگ ها:5177
تعداد نظرات وبلاگ ها:9667
تعداد نظرات نشريه:5853
بازديد مطالب نشريه:552974
بازديد اشعار وبلاگ ها:5753470
تعداد کاربران:1509
تعداد وب لینک ها:131

علی موسوی گرمارودی

 

دکتر علی موسوی گرمارودی در سال 1320 در قم بدنیا آمد. خانواده هاي گرما رودي ازنظر اصل و نسب و ارتباط خويشاوندي به چند طايفه تقسيم مي شوند كه شامل طايفه هاي قروچي بيگي ،اورس بيك و باقري و صادقي و اندجي و خانواده هاي غربال بند و موسوي و چند خانواده ديگر مي باشند . خانواده موسوي از خانواده هاي مهاجر روستاي ميغ سازه كجوربه به مناطق «اوانك » و «گرمارود» مي باشند. سيد علي موسوي گرمارودي از پدري «الموتي » و مادر «تنكابني» درمحله «چهارمردان » قم به دنيا آمد.                                            

 نام پدرش حجت الاسلام سيد محمد موسوي گرمارودي وي ابتدا در مسجد جامع «گرمارود » مردم را راهنمايي مي كرد ، پس دردوران جواني به قم و سپس نجف هجرت و آنگاه دوباره به قم بازگشت و در همانجا سكني گزيدند .                             

 موسوی گرمارودی مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم قضایی و کارشناسی ارشد و دکترای خودر را در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه تهران گرفته است . او در عرصه شعر و ادبیات کشور حضور موثر داشته است که راه اندازی و مدیریت گلچـــرخ نمونه ای از تلاش های اوست.                               

 سيد علي موسوي گرمارودي نخست در نزد پدرش مقدمات را فراگرفت و پس از آن به دبستان ملي «باقريه » رفت . او ازاين دوره چنين ياد مي كند :« از آن دبستان تركه هاي اناري كه درحوض بزرگ مدرسه پيوسته درآن خيس خورد تا به كف دست شاگردان متخلف كوبيده شود ، هميشه چون كابوسي ، درذهن من مانده است . گرچه دستهاي كوچك من هرگز با آن چوبها تماس نيافت اما سالياني دراز بعد از آن روزها ،وقتي درزندان شاه ستمگر ،زير كابلهاي سيمي ساواك ، به خوداز درد مي پيچيدم ،چهره شكنجه گرخودرا شبيه ناظم بي رحم آن دبستان مي ديدم . او دوره دبيرستان را مدرسه شهيد بهشتي (دين و دانش سابق ) هم سپري نمود و پس از آن به مشهد عزيمت نمود و درنزد علماي آن سامان ، چون : فردوسي پور ، واعظ طبسي و ادیب نيشابوري به فراگيري علوم ديني پرداخت . درسال 1345 وارد دانشكده حقوق شد و كارشناسي آن رشته را در رشته علوم قضايي كسب كرد. او سرانجام پس از گرفتن مدرك كارشناسي زبان و ادب فارسي با اخذ درجه دكتراي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران فارغ التحصيل گرديد .         

 سيد علي موسوي گرمارودي با شاعر بزرگ معاصر اخوان ثالث نيز آشنايي و رفت و آمد داشت و اخوان شعري نيز به نام او سروده بود. شايد از سر اين ‏آشنايي بود كه كتاب «درباره هنر و ادبيات» را ناصر حريري به گفت و شنودي با مهدي اخوان ثالث و علي موسوي گرمارودي اختصاص داد كه به ‏وسيله انتشارات كتابسراي بابل در سال قبل از وفات اخوان منتشر شد.            ‏

 اولين رويداد سياسي درزندگي سيد علي موسوي گرمارودي ، کشمکش درانجمنهاي ايالتي و ولايتي بودكه وي درمدرسه فيضيه حضور داشت. او تاآستانه دستگيري و زنداني شدن نيز رفت كه با كوشش آيت لالله رباني شيرازي نجات يافت . باورود به دانشگاه با برخي فعالان سياسي آشنا شد و باشدت گرفتن مبارزان او بر چند رژيم پهلوي ، درسال 1352 به وسيله ساواك دستگير و نزديك به چهار سال درزندانهاي اوين و قصرحبس گرديد.                                                                          

شوراي انقلاب موسوي گرمارودي را به سرپرستي سازمان آموزشي نومرز منصوب كرد. همان مؤسسه فرانكلين سابق كه با ادغام در تشكيلات «وزارت فرهنگ و آموزش عالي» از صورت يك مؤسسه خارج شد علاوه بر اين گرمارودي مدتي رايزن ‏فرهنگي ايران در تاجيكستان بود و مدتي نيز مسئوليت تالار وحدت تهران را بر عهده داشت. او در مدت اقامتش در تاجيكستان به جد جريان شعر ‏معاصر آن كشور فارسي زبان را دنبال كرد و در اين باره مقالات تحقيقي متعدد نوشت.            

 سيد علي موسوي گرمارودي مدت يك سال درحوزه فردوس به امر تدريس مشغول گرديد .او ابتدا در دبستان و سپس دردبيرستان علوي مشغول كار شد  او پس از انقلاب به تدريس دردانشگاه پرداخت. موسوي گرمارودي به همراه خانم طاهره صفارزاده «كانون فرهنگي نهضت اسلامي » را بنياد نهاد . ‏ موسوي گرمارودي راه اندازي، مديريت و سردبيري نشريه گلچرخ و انتشار يك مجله ادبي در تاجييكستان را نيز برعهده داشته است.‏                                                                 

انتشار مجله ماهنامه «گلچرخ» راشامل  دو دوره می شود :

 دوره نخست بصورت ضميمه ادبي روزنامه اطلاعات از روز سه شنبه 12 شهريور 1365 لغايت خرداد ماه منتشر شد. دور دوم فعاليت هاي اين ماهنامه تسریع بر فعاليتهاي روزنامه نگاري درقلمرو ادبيات داستاني و بازنويسي زندگاني معصومين ،آثار چندي ازوي منتشر شده است .

  اين جملات را  علي موسوي گرمارودي در ميهماني انجمن    شاعران ايران و در مراسم نكوداشت خويش بر زبان آورد  

‏«من آنچه را برزبان شاعر مي آيد و بر كاغذ نوشته مي شود، درخت صاعقه زده اي مي بينم كه روي زمين افتاده است. آنچه از يك ‏شعر ناب بركاغذ يا زبان مي آيد در واقع تنها صورت ناظم و مرحله هبوط آن اصل است. آنچه ما از يك شاعر مي خوانيم و مي بينيم آن درخت ‏برپاي ايستاده در جنگل سبز خاطر، او نيست. توسكايي است كه آذرخش خلاقيت شاعر برآن گرفته است و آن را پيش پاي ما افكنده است. ‏منتقد با آن عوالم چه مي تواند بكند؟او هرچه مي كند با بخش بيروني شعر مي كند.» او ميهمان نهمين برنامه ميهمان ماه انجمن شاعران ايران ‏ودفتر شعر جوان بود كه در محل خانه شاعران برگزار شد.‏ گرمارودي از آن دسته شاعراني است كه ضمن توجه به مسير گذشته در شعر معاصر ره تازه مي جويد. او درباره بسياري از شاعران معاصر ‏و هم عصر خويش هم تحقيقات فراوان كرده وهم نظرات ارائه كرده است : «سپهري از كساني است كه راه نيما را شناخته بود، اما اين را با خود با شخصيت يگانه خويش پيمود. او خود را با رنگ و كلمه ‏بيان مي كرد، مصالح خلاقيت او هم رنگ بود و هم كلمه و او با اين هر دو نقاشي مي كرد. يا با اين هر دو مأموريت ادبي خود را انجام مي داد. ‏تعجب نفرمائيد كه براي نقاشي او نيز تأمل به مأموريت ادبي شده ام. مي دانيد كه در نقاشي ايراني از گذشته هاي دور به خاطر منعي كه ‏اسلام در مبارزه با آثار بت پرستي پيش آورده بود، پرسپكتيو ناگزير حذف شده. يكي از منتقدان غربي مي گويد نقاشي در آبستره به همانجايي ‏رسيده است كه نقاشي ايران اسلامي در طي قرون مي پيمود يعني در اين نقاشي نيز مانند آبستره رنگ ها يكديگر را فرا مي خوانند. نقاشي ‏مأموريت ادبي مي يابد. اما شعر سپهري، شعر او در نخستين برخورد داراي چند ويژگي است، يكي اين كه سپهري نخستين كسي يا دست ‏كم مهم ترين شاعري است كه زبان شعر نو را با زبان محاوره پيوند زد. توضيح آن كه در شعر نو شاعران در همان حال برخي داراي زبان خاص ‏خويشند در يك چيز اشتراك دارند و آن زبان عام شاعرانه است در برابر زبان محاوره. در واقع مي توان گفت كه زبان شاعرانه هر شاعر و زبان ‏خاص وي جنس و فصل شعر او را تشكيل مي دهند.‏ زبان شاعرانه در اين تعبير يعني زباني كه علاوه بر حفظ ويژگي زبان خاص يك شاعر داراي ضخامت و اسلوب شعري است و حوزه لغات و ‏تعبيرات و بيان در آن از نوعي است كه آن را از سويي از زبان نوشتار متمايز مي كند و از سويي ديگر از زبان گفتار. اين ضخامت و اسلوب و تمايز ‏و تمايل به ارگانيسم در كاربرد لغات به دست مي آيد. اما سپهري و البته اسماعيل شاهرودي و ديگراني هم شاعراني هستند كه زبان شاعرانه ‏را با زبان محاوره پيوند زده اند و به جاي خود موفق هم بوده اند، اگر چه سپهري از اين لحاظ موفق تر است.»

 موسوي گرمارودي همچنان كه در عرصه شعر امروز و غزل امروز حرف تازه براي گفتن داشته، از آثار ديگر شاعران زمانه خويش نيز غفلت نكرده و ‏چه بسا خارج از باورهاي اعتقادي يا نگره سياسي و فردي، شعر آنان را ارجح بر شعر خويش، به مخاطب شعر امروز توصيه كرده است. او در ‏مرگ نوذر پرنگ از غزلسرايان  اینچنین می گوید :«از دست رفتن نوذر پرنگ براي غزل ‏‏ معاصر ما لطمه بزرگي خواهد بود. پرنگ بي گمان يكي از برجسته ترين شاعران غزل نو است و تأثير او در نسل هاي بعد از خودش، بر كسي ‏پوشيده نيست. من درجلسه نقد و بررسي شعر پرنگ كه با حضور خود شاعر و مرحوم منوچهر آتشي برگزار شد هم به اين موضوع اشاره كردم ‏كه اشيا هم ناطق اند و گويا، اما به زبان بي زباني. اما اين طور نيست كه پديدار هاي عالم با همه سخن بگويند؛ شاعران و بخصوص ‏شاعراني مانند پرنگ محرم رازهاي پديدار ها هستند و پديدار ها با كساني مانند او بيگانه و نامحرم نيستند. برخي از غزل هاي پرنگ در ادبيات ‏‏ ما جاودانه خواهند بود.                                         

سيد علي موسوي گرمارودي در سال  (1385) به عنوان «چهره ماندگار بخش شعر» به وسيله بنياد چهره هاي ماندگار انتخاب شد. او در مراسم اين انتخاب ‏ضمن قرائت بخشي از شعر پيامبر اعظم (ص) گفت من افتخار مي كنم كه با شعر علوي بزرگ شده ام و امروز به عنوان يك شاعر آئيني از من ‏ياد مي شود. در سالي كه به نام پيامبر بزرگ اسلام نامگذاري شده است، بايد در راستاي اهداف نبوي و توسعه مفاهيم اسلامي گام برداريم و ‏انديشه هاي نبوي را در همه جامعه اسلامي خود جاري كنيم».‏

بهاءالدين خرمشاهي مقدمه گزينه اشعار گرمارودي نوشته است: كارنامه شعري گرمارودي هم پر بار است هم پربرگ، كارنامه اي است كلان ومشتمل بر كتاب كه حاصل سلوك ساله شعري اوست.                                                             ‏

‏گزينه شعر گرمارودي را نيز بهاءالدين خرمشاهي انتخاب كرده است.                                                                        

سهيل محمودي درباره گرمارودي اینچنین می گوید: موسوي گرمارودي يكي از كهن ترين قالب هاي شعر فارسي يعني قصيده را در عرصه اي به نام ‏شعر سپيد تعريف كرده است. او از كساني است كه با تكيه برگذشته شعر فارسي و با ارزش گذاري به گذشته كه نه تقليد است و نه فقط ‏تقديس آن، براي امروز بهره گرفته است. چيزي كه متأسفانه امروز در ادبيات ژورناليست زده ما وجود ندارد و كساني مانند اخوان يا سهراب در ‏اين راه موفق بوده اند و بخشي از اين سنت را به شكل پويا در آورده اند. اين بخشي از توجه گرمارودي به پيشينيان در قالب قصيده است. بخش ‏ديگر نگاه معرفتي و ديني اوست كه البته گاهي آنقدر به آن پرداخته شده كه حجابي روي وجه شاعري او شده است. اما نگرش و منبع فكري ‏است كه به شعر عاشقانه ماهم معني مي دهد و گرمارودي در اين وجه هم موفق بوده است.                                                                          

«در ‏سايه سار نخل ولايت» و «خط خون»، معروف ترين دفترهاي شعر اوست. حوزه ديگر كارهاي او، داستان نوجوانان است كه در اين زمينه هم ‏‏«داستان پيامبران» معروف تر از بقيه را نزد اديب پيشاوري فراگرفت. از ويژگي هاي شعري او تخيل گسترده و به دام آوردن انديشه هاي ‏نو در قالب كهن قصيده است گرمارودي در كار بازخواني و خوانش ادبيات كهن نيز بوده و مجموعه اي از ديوان حافظ با صداي او منتشر شده و انجمن شاعران ايران نيز گويا ‏روايت بوستان سعدي را با صداي او ضبط كرده است.‏                                                                 

آثاراو مشتمل بر 9 کتـاب شـعر با نامهای: عبور ، در سایه ســـار نخل ولایت ، ســرود رگبار ،چمن لاله، خط خون ، دســتچین ، باران اخــم ، گزیده شـــعر نیســـتان ، تا ناکجــا آبــاد كه عكس هاي زيباي ريكاردو زيپولي از كوچه باغ هاي ‏روستا هاي مناطق كويري، دشت ها، بيابان ها و... آن را همراهي مي كرد. كاري كه در زمانه خويش مجموعه شعري متفاوت را رقم زد. زيپولي ‏استاد دانشگاه «ونيز» و رايزن سابق فرهنگي سفارت ايتاليا در تهران بود. او همان است كه كتاب شعرهاي عباس كيارستمي را به زبان ‏ايتاليايي ترجمه كرد.‏ و گزیـــنه شــعر به انتــخاب بهاءالدین خرمشــاهی است وهمــچنین  آثاردیگر او عبارتــند از : صدای سبــز زندگی و شعر ادیب المـمالک فراهانی، از صدر تا ساقه و ترجمه قرآن کریم ،گرمارودي ادبيات عرب را نزد اديب پيشاوري فراگرفت. آشنايي او با ادبيات عرب البته اين نتيجه را نيز به همراه داشته كه گرمارودي را ترغيب به ‏ترجمه قرآن كريم كند. ترجمه اي كه به سرعت به چاپ دوم رسيد و در چاپ دوم ترجمه اش را ويرايش دوباره نيز كرد. والدين و انساب                                                     

 شعر ترجمه شده به زبان ايتاليايي(مجموعه شعر)،               ‏

  بابا تاريخ (داستان كوتاه)، ‏ پرتو انسان ها

 داستان پيامبران جلد اول آن دركتاب از آدم تا مسيح كه به صورت داستاني مي باشد. گرمارودي علاوه بر شعر، نثر روان و فاخري نيز دارد. درباره هنر وادبيات امروز اين كتاب مصاحبه ناصر حريري با گرمارودي است ،درمسلخ عشق (مجموعه داستان كوتاه مذهبي)، زندگي شيخ محمد تقي بافقي (داستان كوتاه)،  سرود آسماني ترجمه اي «از صحيفه سجاديه»‏ ، صداي سبز  مجموعه شعر درفصل مردن سرخ ،مجموعه شعر عبور ، نوح پيامبر،يونس  

 

نظرات   

 
جراح بینی
0 #2 جراح بینی 1396-02-26 12:06
عالی بود .
بازگو کردن
 
 
عاکف خراسانی
+3 #1 عاکف خراسانی 1393-05-17 02:32
غیر شیدایی و مستی دگرم رایی نیست
عالمی خو شتر از این عالم شیدایی نیست
شرح داغ دل خود با که بگویم جز باد
جز صبا همنفس لاله ی صحرایی نیست
بسکه پنهان بنمودیم جنون دل و باز
هیچ پنهان به چنین فاشی و رسوایی نیست
گرد هر زاویه ای در دو جهان بی جا گشت
دل سرگشته به جز کوی تواش جایی نیست
گرچه مستیم و طربناک در این بزم طرب
جز خیال لب و چشمت، می و مینایی نیست
بس که دیدیم همه عارض خوبان جهان
جمله زیباست ولی همچو تو زیبایی نیست
در همه باغگه و عرصه ی بستان جهان
همچو شمشاد قَدَت، سروِ د لآرایی نیست
شب مارا که ز زلف تو سیه رنگ تر است
غیر خورشید رخت شمع سحرزایی نیست
خواجه تصدیق کند نیز به مستی عاکف
در همه دیر مغان همچو تو شیدایی نیست 1
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

 یکشنبه, 06 اسفند 1396

کد نمایش لوگوی ما

شعرانه، سایت تخصصی شعر ایران و جهان
کد نمایش لوگوی سایت شعرانه در در سایت و یا وبلاگ شما

«تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»
طراحي و پياده سازي سايت: شماره تماس جهت طراحي سايت