نماد اعتماد الکترونیکی

تعداد مطالب نشريه:5670
تعداد پست وبلاگ ها:5177
تعداد نظرات وبلاگ ها:9667
تعداد نظرات نشريه:5853
بازديد مطالب نشريه:552896
بازديد اشعار وبلاگ ها:5751427
تعداد کاربران:1509
تعداد وب لینک ها:131
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران

عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران

ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵
ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺮ ﻫﻮﺭ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻭ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﯼ ﺍﯾﻮﺍﺭ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺮ ﻫﺎﻧﺎﯼ
ﻧﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻣﻠﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﺩﯾﺪﺍﺭ 2012
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺳﻪ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎﺩ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺩﺑﯽ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ 2002
ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻌﺮ ﺻﻠﺢ 2006-
ﺗﻬﺮﺍﻥ - ﻧﯿﺎﻭﺭﺍﻥ
ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻭﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻌﺮ ﺻﻠﺢ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺁﺭﻣﺎﻧﺸﻬﺮ 2008
ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻏﺰﻩ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺯﺩﻩ
ﺟﻬﺎﻥ
ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺮ ﺻﻠﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ 2007
ﻧﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻌﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ 2010 ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺷﻌﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ
2008
ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﻌﺮ ﻗﺪﺱ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ 2009
ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻌﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺩﺑﯽ ‏( Literature,
University of Bern (Switzerland) 2007

گرداب خونی ویلیس

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در چهارشنبه, 21 سبتامبر 2016
در پست مدرن

دست های من  

در مسیر رگهای تو

با تیغ

ترانه روی  پوست گرده ات می نویسد

ای که از خونریزی روح به تنگ آمده ای

به من بگو

بگو که تا تو

چند تازیانه باقی ست

تا تحمل کنم

رشته رگهای پاره سوخته ی گردنم را

که فریاد را چنگ انداخته اند

 عزیز کلهر در( گرداب خونی ویلیس )

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1153 0 نظر
آراء این پست
0 رای

خورشید مرده بود

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در شنبه, 05 اکتبر 2013
در سپید - نیمایی

خورشیده مرده بر خاک خون گرفته جان می داد / و مردگان شهر در طلا و تیفوس پس افتاده بودند / قیامت من / بازگشت پرنده ای بود /با دوبال بریده  و منقاری خون آلود /که  شاعرانه  برآشیانه ای سوخته می خواند / از شب فقط ستاره ای باقی است ....

سلام  من اومدم تا بگم هنوز عزیز کلهر زنده است

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1203 0 نظر
آراء این پست

ایثار مسیح به وقت کشیدن جام در جلجتا(به مادرم که وطنم بود )

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در چهارشنبه, 03 جولای 2013
در سپید - نیمایی

 

با خمره و خیام

از نی شابور عطار تا

شولای  در شراب شسته ی منصور

  سراسیمه  ریخته ام

در کوزه  های شکسته ی  سینه ات ‌

اُه

 که ایثار مسیح

به وقت کشیدن

جام  در جلجتا

 در جوهر من نیست

وگرنه

با خرقه ی خاقانی

از تبریز لب های تو  خورده ام

تا ساغر لاغر گلوگاهت

 که هزار پنجه ی پنهان  بر آن دست کشیده اند

 

پیرشده ام   

پیر

شکل  ماه در خسوفی که به خون تعمید شد

حالا

زلف تو

زلف  زرتشت  است

تمرکز بودای بامیان را  که

به باد داد

به آب داد آبروی هر ان شانه ای که حافظ

بر جعد شاخ نبات کشید

 

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1103 2 نظر
آراء این پست

از پراگ تا براتیسلاوا برای یار روزهای رفته ام ابوالفضل پور عرب عزیز

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در چهارشنبه, 12 جون 2013
در سپید - نیمایی

از پراگ تا براتیسلاوا

 از هند گیس تو

تا چشم چین

سیاه مثل آفریقا

قی شده بودم  روی نقشه ای

نه نقشه ی گنج

 جهان من

همه خطوط رنج بود

که به بودا می رسید

به نیلوفری در آسام 

در ایستگاه کلکته

همانجا که

گرسنه ای آخرین لبخند خود را به مرگ می بخشد

و قطار از روی استخوانهایش میرفت تا دهلی

از پراگ تا براتیسلاوا

کافکا روی میز  کانت

شکنجه  می شد

به چهار میخ فلسفه

و سارتر

با خط کش تالس

 به اندازه ی انسان نمی رسید

هنوز بوی باروت

از ادکلن های فرانسوی می آید

وپیراهن پاره ی یوسف

پرچم زندانیان گوانتانامو می شود

از پراگ تا براتیسلاوا

 لورکا

به گاوهای اگناسیو ایمان داشت

و زخم تن لومومبا را

 کنگو از خاطرش

به خاک می سپرد

تا هند با گیس سوخته وچین با چشم بادام

سیاه مثل آفریقا

بگرید

از پراگ تا براتیسلاوا

 از هند گیس تو

تا چشم چین

سیاه مثل آفریقا

قی شده بودم  روی نقشه ای

نه نقشه ی گنج

 جهان من

همه خطوط رنج بود

که به بودا می رسید

به نیلوفری در آسام 

در ایستگاه کلکته

همانجا که

گرسنه ای آخرین لبخند خود را به مرگ می بخشد

و قطار از روی استخوانهایش میرفت تا دهلی

از پراگ تا براتیسلاوا

کافکا روی میز  کانت

شکنجه  می شد

به چهار میخ فلسفه

و سارتر

با خط کش تالس

 به اندازه ی انسان نمی رسید

هنوز بوی باروت

از ادکلن های فرانسوی می آید

وپیراهن پاره ی یوسف

پرچم زندانیان گوانتانامو می شود

از پراگ تا براتیسلاوا

 لورکا

به گاوهای اگناسیو ایمان داشت

و زخم تن لومومبا را

 کنگو از خاطرش

به خاک می سپرد

تا هند با گیس سوخته وچین با چشم بادام

سیاه مثل آفریقا

بگرید

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1156 0 نظر
آراء این پست

نامه ای برای عبدالرحمان جن

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 11 جون 2013
در سپید - نیمایی

 جهنم است ویرانه ای که من امشب با تو در آن به سقوط رسیده

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1099 0 نظر
آراء این پست

نامه ای برای عبدالرحمان جن

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در دوشنبه, 10 جون 2013
در سپید - نیمایی

زبان من زبان آتش است و تو در روح من آنقدر قطران کرده که در میعان آه و آئینه و این پنجره می لرزم شب شب سیاه سم زده که پوست از استخوان چهل هزار ساله ی مرده ام در گور بر می کشد عبد الرحمان جن عزیز دل سنگم به زنت بگو با ان دو چشم عمود ندیدی؟ چگونه استخوانهای فکم کلمه ی مقدس کمک را از عرش تا زمین جیغ کشید من زالو شده ام زالو از حرارت آب چرکینی که از دهانم می ریزد تعمید می شوم و چنگ به قفسه ی کرم خورده ی سینه ی مردگان می کشم هی که من خصم خویشم با تیغ ترانه ی لب های خود را بریدم و به رقص آمدم روی شیشه های شکسته پاشنه ام را باختم عبدالرحمان به زنت بگو امشب به خواستگاری خاتون جن میروم تا زنده بمانم لای این گلهای زگیل

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1099 0 نظر
آراء این پست

برای فرزندانم ..استاتیرا و ارنی کا و استاسیس وشلوار وصله شده ی بابا همراه با گرسنگی افتخار آمیزشان

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در دوشنبه, 06 می 2013
در سپید - نیمایی

درمن مرگ مردیست

که دستمال خونین از چشم برداشته است

و با حفره ای که در پیشانی دارد

تمام تنم را زوزه می کشد

صبرکن استاتیرا

صبر کن

استاتیرا

جهان به اعجاز دو چشم جادویی تو

با جوانه های گندم چه کرد ؟

یعنی از ساقه تا ساغر

داس وسنگ می بارید

سنگ به اندازه خورشید

بی صاعقه در شبی

که شاعری از پستان خون آلود مادرش

شیر می خواست

صبر کن

استاتیرا

صبر کن

من طاقت گریستن در دامن بی گناه باد را ندارم

همین که سر بچرخانم

هزار زن با دیدن پاره پیراهنی که بر تن دارم

شولای بایزید را به آتش می کشند

چرا که در من گرسنگی سه فرزند

به شکل گرگ

دهان در زمستان استخوان سوز تکدی گری

چنان باز کرده است

که انگار دهانم تمام دره های جهان را بلعیده است

صبر کن استاتیرا

خواهرت ارنیکا و برادرت ایستاسیس

امشب به جمجمه ام لگد می زنند

آه چه تلخ است در آغوش فرزند گرسنه ات گریه کنی آه چه درد است

نان تو را نشناسد

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1064 0 نظر
آراء این پست

نامه ای برای دختران چهل شهر

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 30 آوریل 2013
در سپید - نیمایی

بعداز هفت هزار سال خشک سالی

هفت روز

برای دختران چهل شهر

نوشتم

که چترهایتان را باز کنید

فردا باران است

دختران چهل شهر

گیس در باد و خون و  خورشید بریدند

باران گرفت

نه از آسمان

 از چشم های تو ......................

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1077 0 نظر
آراء این پست

به بهزاد خواجات و گروس عبدالملکیان شوالیه های شعر کش وشاعر کش دوران ما

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در دوشنبه, 22 آوریل 2013
در سپید - نیمایی

شعری نمی توانم در مورد این ها بنویسم چون با شعر بیگانه اند

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1204 1 نظر
آراء این پست

زنا زادگان تل اویو

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 16 آوریل 2013
در سپید - نیمایی

زنازادگان تل آويو

 

زمين از منظومه ي جنگها مي گفت

با اقماري از گلوله هاي توب ها و تانكها

با سر و گردن

كودكاني كه بر مدار مهيج قارچهاي اتم

مي چر خيدند و مي سوختند

خون هاي گرم گيسوي سياه هيروشيما را رنگ كرد

و هوا بقه قيمت طلا در ريه هاي منبسط در ختان كنگو به غارت رفت

دختران ويتنام

زير بمب هاي ناپالم

بكارت خود را تا بودا

بر دند و باختند

و يا زنان افغان

در باميان

تركشه هاي خمپاره را گوشواره ي دختران خود كردند

تا به خانه ي بخت بروند

نروند ؟

تا از طالبان چشم نخورند

لگد نخورند

كه

طالبان در پاكستان آبرو داري كردند تا فقط

وفقط

كودكان كشته شوند

و عطسه كردن آزاد شد

 

آفريقا

از چكمه تيز و تند سيسيل سياه شد

آفريقا از ترس سفيد شد

كلاغ هاي براي پاتريس لومومبا قناري شدند

تا در آديسا بابا

بابا نان نداشته باشد

و كودكي فلسطيني (شهيد محمد الدوره)

در آغوش پدرش

تير باران شد

باران شد تا چترهاي اتم بيشتر باز شوند

بمب هاي فسفري

بعد از عمري علافي

در ديمنا (فلسطين اشغالي)

سهميه بندي شدند

تا كودكان قانا روي دستهاي مادرانشان كباب شوند

پرنس موناكو گناهي ندارد

خواب است

اصلا

تمام اروپا با ديدن مردم غزه در خون

فقط

چرت مي زنند

و قهوه را با چشم هاي آبي بسته مي خورند با طعم خون

با اسم بدل گيلاس در شانزه ليزه

و

چون مجسمه ي آزادي در آتلانتيس است

پس

فلسطين آزاد است

براي غارت

آفريقا آزاد است

براي بردن برده به كارائيب

بعد مقصد كاخ سفيد

كاخ سياه

سياه مثل چشم كودكان دير ياسين

هنگام التماس قبل از مرگ

خداي نكرده آنتن هاي بي بي سي

بيكار نباشند

خاخام هاي صهيونيست

گوشت مردم غزه را مثل سيب سرخ لبنان

حلال كردند

و خونشان را مركب

تا بچه هاي نيو يورك مشق هايشان زود تر تمام شود

افغانستان به سر باز هاي بيشتري نياز دارد

سرباز هايي كشاورز

تا ترياك بكارند

و جهان آرامتر بخوابند

تا آنها دزد هايي بي دغدغه باشند

و همه چيز را قي كنند در دهانه ي جهنمي اورشليم

كه هيچ سير نمي شود

حتي از مزارع گندم سرخپوستها

كه زنا زادگان تل آويو نفت را بي خون نمي خورند

و هي شصت و پنج سال است چرت پاره مي كنند

در كابوس نيل تا فرات

اين بار

رود اردن نيل نيست

كه با پيغمبر از آن بگذريد

بتها در بيت المقدسند

و روح تبر

بر شانه هاي عزالدين قسام

عمر مختار و محمد الدوره.

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1227 0 نظر
آراء این پست

نم کشیدیم

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در شنبه, 06 آوریل 2013
در سپید - نیمایی

ما

مریم  ونسترن  نبودیم

نه در باغ

نه در کوچه ها

و نه در زندان زنان

بابک  و برزو

هم نبودیم

که به مرکز اعتیاد برویم

ما 

 گرسنه بودیم

وبرای نان  نم کشیدیم

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1122 2 نظر
آراء این پست

به پسرم ایستاسیس و دخترانم ارنی کا و استاتیرا (جمجمه) این شعر در نیمه شبی زمستانی در گورستان سروده شده است

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در دوشنبه, 01 آوریل 2013
در سپید - نیمایی

می ترسم

می ترسم

و از ترس 

جمجمه ام ترک بر می دارد

دندان هایی ریخته

چشم هایی که در قعر ظلمتی عمیق

گود گشته اند

لب هایی

که فرو ریخته اند در خاک

استخوان هایی که در هم تاب خورده اند

این طرح اسکلت شبح مر موزی ست

که نیمه شب ها

بر بام جهان جیغ می کشد

و زنی دارد که پوست سوخته ی مردگان انتهار را

با شانه های شکسته ام پیوند می زند

می ترسم

می ترسم

می ترسم

و از ترس جمجمه ام ترک بر می دارد

زنی از هفتمین شقیقه ی شکاف خورده ی  مردی بیرون می آید

پای در آتش و پای در خون می رقصد

دست های بریده ام را زیر سرش می گذارم تا خواب روزهای سیاهش را فدای رگهای خشکیده ام کند

تمام هراسم از روحی ست

که وحشیانه بر پنجره می کوبد ساعت صفر مطلق است ......

شعر 45 صفحه است  که در همین فضا ادامه می یابد

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1293 0 نظر
آراء این پست

گرگ

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در یکشنبه, 31 مارس 2013
در سپید - نیمایی

از دست گرگ

نه

از دست انسان

به جنگل خواهم گریخت

انسان گرسنه

از

گرگ  گرسنه

خطر ناکتر است

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1153 3 نظر
آراء این پست

از سومر تا بخارا

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در پنج شنبه, 28 مارس 2013
در سپید - نیمایی

از سومر تا بخارا

 گیس سیاه

 تو  را

تنها 

 

به آب دادند

چرا که گیس تو

گر گرفته بود

از

آتشی که زرتشت

در آتشکده ی آناهید 

بر افروخته

   

 

 

 

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1150 2 نظر
آراء این پست

لوح خونین و آینه ی نیستی

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در شنبه, 09 مارس 2013
در سپید - نیمایی

سراسر سجلیم

سجیل

 از سنگ آتش جهنمی که توساختی

تنم

تنوره ی گداخته ای مثل سرم

و دستم  به ارتکاب چنگ زدن به زلف فرشتگان فسفری

مسخ است

مسخ

در خون  تپیده ام

به شکل قلب دختری

در زفاف با عجوزه ای بد کاره

لوح خونین   و آیینه نیستی کاری نکرد

گندم و آدم در هوای  ریه هام سوختند

که من امروز بیرق جادو را در چنبره ی چوبین درخت بلوطی  پیر بسوزانم

خدا

جهان من

  جهان شاعری کولی ست

که باد هزار بیابان بر سرنوشت پوشالی اش  پیشانی اش وزیدن گرفته است

و گرنه

در من

کودکی مدام تشنج می کند

و با دست خشکیده اش

مسیر مرگ پرندگان را نشان میدهد

مرگ

مرگ

مرگ

در رگ های من

رفت  وآمد میکند با پیراهنی از تن مترسکی 

که ربود

 ومن همان مترسک عریانم که

شعر هام

از آستین نداشته ام

بر پر کلاغهای خبر چین چکید

چکید تا کندم زار

 زار زار بگرید از این

موسیقی شعر

   که آهنگ برنادو 

برای مریم بود  که باد نواخت

 دارم

میسوزم

آرام

آرام

اینجا جهنم موعود است

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1167 1 نظر
آراء این پست

شولای آتش هزار کهکشان

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در یکشنبه, 03 مارس 2013
در سپید - نیمایی

زخم خورشید

خطی بر شانه ام

شولای آتش هزار کهکشان

پیراهنم

و عصایم استخوان های پوک مردگانیست

که از گور

بعد از هفتاد هزار سال بر خاسته اند

 من گم شده ام

در آئینه ی نفرین شده ای که چین بر داشته

من گم شده ام در میان شما

که ستاره از آستین سوخته تان

می چکد آری

 

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1129 0 نظر
آراء این پست

سرطان 2

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در پنج شنبه, 28 فوریه 2013
در سپید - نیمایی

من به تو

و

تو به من

آغشته ای

آغشته

سهم من از تو سکوتیست

درون ریز که عصب های تورا آب می کند

ماه

از اسکلتهای سوخته مان خواهد گریخت

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1217 1 نظر
آراء این پست

هیشکی

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در یکشنبه, 24 فوریه 2013
در ترانه

 

 
هرلحظه توو آغوش من تکرار میشی

 

می خوابیو همراه من بیدار میشی

دوری ازم اما نگاهت توی خونه س

این شعرهای خسته ی من هم بهونه س

تو تا کجای گریه هامو میشناسی ؟

وقتی بدون حرف بامن در تماسی

وقتی نمونده فرصت حرفی شنیدن

وقتی که دیدن میشه چیزیو ندیدن

هرشب همون جوری که خواستی درعذابم

خوابم میاد اما نمیتونم بخوابم

هرچی که از تو یادمه اینجا نوشتم

این غصه ها پاداشمه یا سرنوشتم ؟

فرصت بده اشکام تو چشمای تو جاشه

حتی اگه بغضی رو قلب تو نباشه

حتی اگه آغوش من خالی بمونه

حتی اگه قدر منو هیشکی ندونه

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1288 1 نظر
آراء این پست

عنوان پست:

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در شنبه, 23 فوریه 2013
در سپید - نیمایی

 

برای همسرم که که فقر و گرسنگی  مرا تاب می آورد

و دخترانم

استاتیرا و ارنی کا  و پسرم ایستاتیس عزیز

که از من هرگز چیزی نخواسته است

 

نیمی ام از خون

نیمی ام  از خاک

گره از رشته رگهای پاره سوخته ام بگشا

تا پای به پای

آتش آبی و زرد برقصم

نیمی ام از خاک

نیمی ام از آب

به خاک

خشکیده ام ببار

تا سر انگشتان کبودم در این برف سال سیاه به آتش نشیند

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1165 0 نظر
آراء این پست

ترجمه فرانسه به فارسي شعر "پل الوآر"---عزيز كلهر

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 22 فوریه 2013
در شعرانه

 

همين جا /كسي خوابيده /كه در زنده بودن خود /شك ندارد

كه هر پگاهان /براي هر جنبنده اي /زيباست

آنگاه كه مرد /فكر كرد بر مي گردد

به جهاني كه افتاب از نو طلوع مي كند

اما من ، ناتوان زنده بودم /براي ديگران و براي خودم

كه به سمت گور بارهايي مشترك مي برديم

 

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1199 0 نظر
آراء این پست

((سرطان))

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در چهارشنبه, 20 فوریه 2013
در شعرانه

من به تو

و

تو به من

آلوده ای

آلوده

به شكل سرطان كه در هم سرایت كرده ایم

و در پس

هسته ای شكاف خورده در نقطه ای كور

بهم رسیده ایم

خورشید

بر جنازه های عفونی مان سقوط خواهد كرد

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1193 2 نظر
آراء این پست

ترجمه فرانسه گابریل ماریانو

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در دوشنبه, 18 فوریه 2013
در سپید - نیمایی

ترجمه فرانسه گابریل ماریانو

مترجم :عزیز کلهر

 

مرگ  از پله آهسته می اید

او دخترک جوانی بود

که برای بردن

گابریل شکوفه ی بادام آورده بود و دستبندی از نیکل

می خواست باز هم پرواز را تجربه کند

مرگ با شکوفه ی بادام زیباست

با دختران نیکل

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1260 2 نظر
آراء این پست

خون ريزي

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 15 فوریه 2013
در سپید - نیمایی

 

خون ريزي

 

به روز مرگی دچارم
به خون ریزی روح

در عذاب مکرری از سیاه باد وطاعون
به خود کرده گر فتار
واز تنم می کنم .
..ودر دهان تاریکی وهم بر انگیز گورستان میریزم
تا مرگ مویه گر موهن این پیکره ی مترسگ گونه ام باشد
که هر عصر
میز بان ارواح سر گردان متروکه ترین خرابه ام
به ضیافت خونخواری در غروب پنجشنبه ها
در جمع کثیف ترین زالوها زانو می زنم
واز خودم ان قدر می خورم
که به هلاکت برسم
دیوانه وار زن می شوم
وبه روسپی خانه ای تن می دهم
که مدام فاحشه ای کور
در ان اوازی بدوی
از قبیله ای ما قبل تاریخ را در رثای تن سوزاک گر فته ام
می خواند...
ومن خون گریه می کنم ..
.نه زندانی این
گورستانم
با لباسی از پوست سوخته دختری خود فروش
که مدام نفرین نامه می خواند
وتن در مذاب اجساد عفونی تغسیل می دهد ....
....... صبح
ان قدر فاسد شد ه ام
که بوی جهنم را از حفر ه های متعفن نگاهم می شود
استشمام کرد...
شب ملاقات با ...کلیماندا
عجوزه ای که از رگ گردن من خون می خورد

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1134 0 نظر
آراء این پست

شعر گابريل ماريانو 1928م ترجمه فرانسه و پرتغالي : عزيز كلهر

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در دوشنبه, 11 فوریه 2013
در شعرانه

 

هاي جاده

هاي جاده

اي مسير نامعلوم

مسير تو نبايد اين همه دور باشد

بريده مثل تقاطع نبايد اينگونه باشي

اي راه

اما‏ هستي

اي دور

اي جاده

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1713 0 نظر
آراء این پست

(( زائو ))

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 08 فوریه 2013
در شعرانه

گره از گردنم گشودم

خون بچرخ آسیاب افتاد چرخید

باد به دامان دریا لرزید

وجان به جوهر من خندیدم

متولد شدم

اما . . .

زائوی من كه چین در چهره

و چروك در چاره داشت

مرد

مرگ سر آغاز من بود

 

 

 

 

 

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1209 1 نظر
آراء این پست

عنوان پست:

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 05 فوریه 2013
در سپید - نیمایی

من: عزیز کلهر

محصو ل مشترک درد وزخمهای عمیق یک جهان پر از جنگ و خونریزی هستم
و هرشب در گور ستانی مخوف شعر هایم را می نویسم.
.وبا ارواح درد ها و زخمها در هم اغوشی
مدام بسر می برم... من هر شب لا شه متعفن خود را می سوزانم
..و زخم های خود را به
علامت درد وجراحت مزمن ...به همه ی سا کنان وحشت زده ی گورستان نشان می دهم

من به خونریزی روح دچارم...
و راهی جز عذاب در پیش ندارم...مرا با زخمهایم بشناسید
با طاعونی که از روحم شعله می کشد

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1157 4 نظر
آراء این پست

چند شعر از عزیز کلهر

ارسال شده توسط عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻠﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۷۵ ﺷﺎﻋﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺩﺑﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍ
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در یکشنبه, 03 فوریه 2013
در سپید - نیمایی

من
مثلث مرگزایی
که از اضلاع زنگ خورده ام
خون می چکد
تو
مثلث متساوی الساقیني
که ساقه ات
نه از خاک من
از خیانتت پا گرفته اند

ما دایره ی دد زده ای
که شعاع پریشانی
مان شیار دست ها یست

که این شیار ها
طول موج بلندی از شکنجه
در کارگاه اجبار است

 

 

تا از
چهل شکوفه ی گیلاس
چهل قطره ی خون
نچکد

نه تو فرشته ای
نه من انسان

 


آب و خاک را از زمین
باد وافتاب را از آسمان
و
ستاره ی سرخی را از کهکشانی دور
به عاریت گرفته ام


تا من نیز
منظومه ای خود مختار را بر مدار هیچ
بچر خانم

 


از دست گرگ نه
از دست انسان
به جنگل خواهم گریخت
انسان گرسنه
از گرگ گرسنه
خطر ناکتر است...

 

 

 

بهشت .برزخ .دوزخ

و من

که ایستگاه چهارمم

و به هیچ جای جهان نمی رسم

مبدا من صفر

مقصد ایکس

بر پایه ای از بحران بنا شده ام

بگذار تا ابرهای گراس

بر من ببارند تا هر عصر هلاکت خودرا

در چشمه هایی از اسید

به نظاره بنشینم

بگذار

بهشت . برزخ . دوزخ

و من

که ایستگاه چهارمم

میعادگاه گلابتون گیس سرخی

که نیمی از تنش را

تنها از استخوانهای قصاب خانه ای

تا من به دندان گرفته است

و نیمی دیگر

را چنان زوزه می کشد

که هزار گرگ گرسنه در من

چنگ می کشند

 

 

 

 

 

((سالومه))

 

نیمه شب سیزده هم ماه مرداب است

و اشیاء

در خلسه ای خونین فرو مردابیده اند

باد

از مغز یخ زده زمین

عبور میكند

آنجا كه ذرات نور

چون سوزن

در سر و سینه ام فرو می روند

پیرزنی گوژ پشت

با ردائی

كه نقش چندین هزار

رتیل

بر خود دارد

مدام زو می كشد

هلا . . . هذیانا

او كسی جز سالومه نیست

ساحره ای كه به مسخ من

می كوشد

و دهانش جهنمی ست

كه بوی مردار پتیاره می دهد

همه چیز

زیر فرمان سالومه است

حتی ماه

كه نیم تنه ی خود را

در آغوش صاعقه انداخته است

و یا . . .

عنكبوتی سیاه كه با بوی لقاح دیوانه وار

زوجش را

در ترك دیوارها

در دم می كشد

هوا

هوا . . .

هوای آلوده ایست

یاران

وگرنه من از تناسخ به تنگ آمده ام

و از سالومه

ماده نر مخنثی

كه شبیه خرچنگ را می رود

و لانه دركنار مرداب دارد

 

 

گورستا ن خرم آباد یلدای 1379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( مسموم))

 

 

 

ماه را دو نیم كن

و در دو دست شكسته ات

بگیر

و

بر جنازه خورشید برقص

تا زنجیره ای از

ستارگان خاموش

به گرد گردنه ی استخوانی ات بپوسند

و مدام

بر پوستی كه انداخته ای

تف كن

كه هوای تازه ترا مسموم می كند

 

**************

 

 

جنی باش

با دو چشم تراخم كرده

در سردابه ای باستانی

در كالبد كاشی ها نفوذ كن

تا پژواك مویه وار تو

مو از تن كفتار بریزاند

هوای تازه ترا مسموم می كند

 

 

 

*****************

 

 

هیولا شو .... هیولا

با صورتی مسطح

و دندانه هایی دلتا شكل

كه وقتی بخندد

اشك بر قرنیه هامان

بخشكد

ان گاه از پس هر دری چهره ی چهار ضلعی را خواهی دید

كه پیشانی اش را با خط میخی نوشته اند

هوای تازه تو را مسموم می كند

 

 

**************

 

 

دست در حدقه های مومیایی چشمانت كن

وبه جای ان

دو خفاش خوابیده

چشم گرگ بگذار وببین

كه جهان همه تیفوسی اند

وپشت شیشه عینك های ماهواری شان

مردمك ها

دو هسته ی اتشینند

كه بر ظلمت سگ سایه های هار

تمركز كرده اند

و برای قطعه قطعه كردن تو

ساطور تیز می كنند

هوای تازه تو را مسموم می كند

 

گورستان خرم آباد ..نیمه شب ۱۱دی ماه ۱۳۸۶

 

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1402 1 نظر
آراء این پست
«تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»
طراحي و پياده سازي سايت: شماره تماس جهت طراحي سايت